https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Jun 09

Институт миссиясы

Конфуций институтының миссиясы – бүкіл әлемде Қытай және қытай мәдениетін түсінудің артуына ықпал ету, Қытайдың басқа елдермен достық қарым-қатынасын дамыту, бүкіл әлемде бірнеше мәдениеттің дамуына ықпал ету, бүкіл әлемде достық қарым-қатынас орнатуға үлес қосу.